Opbrengstgericht werken

Goed waarnemen vanuit kennis over kinderen en weten wat je moet doen….

Het werken met jonge kinderen heeft de laatste jaren een grote verandering ondergaan. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten weten we steeds meer over het gericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Het vak van Pedagogisch medewerker ontwikkelt zich sterk en biedt steeds weer nieuwe uitdagingen om verder te professionaliseren in het werken met kinderen.