vve

vve is goed voor alle kinderen, maar het is vooral geschikt om achterstanden te bestrijden, bijvoorbeeld op het gebied van taal.

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor voor- en vroegschoolse educatie, ofwel vve. De vve-sector gebruikt speciale programma's en methodes om doelgericht te investeren in de ontwikkeling van jonge kinderen, in de leeftijd van 2½ - 6 jaar.