Harmonisatie

Om één voorschools stelsel voor het jonge kind te creëren, is harmonisatie van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en voor- en vroegschoolse educatie nodig.

Er komt veel kijken bij de harmonisatie. Als men besluit om een ‘open peutersysteem’ in te voeren, dan kunnen ouders van peuters voortaan zelf de organisatie en de locatie uitzoeken. Per ouder moet worden bekeken hoe de peuterplaats wordt gefinancierd. Dit is afhankelijk van de arbeidspositie van de ouders en van de doelgroepstatus van de peuter. Daarnaast vraagt dit om een andere procedure voor de werving en toeleiding van doelgroepkinderen naar voorschoolse voorzieningen.