Kwaliteit

Kwaliteit van opvang en educatie voor jonge kinderen staat voortdurend onder de aandacht.

Kwaliteit kan vanuit verschillende kanten worden belicht. Uiteenlopend van kwaliteit in beeld brengen en volgen, tot deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers en leekrachten.