‘Help, mijn collega’s werken met Kijk!1-2’ - OnderwijsAdvies

Je komt als nieuwe collega in de kleutergroepen werken en je collega’s zijn bekwaam in het gebruik van het leerlingvolgsysteem Kijk!1-2. Van jou wordt verwacht dat je ook met Kijk! aan de slag gaat, maar hoe pak je dat aan? Hoe zorg je ervoor dat je het systeem ook in de vingers krijgt?

Deze situatie doet zich op veel scholen voor. De cursus ‘Help mijn collega’s werken met Kijk!1-2’ van OnderwijsAdvies, is inhoudelijk dezelfde cursus als die je collega’s hebben gevolgd in het verleden.

We organiseren deze training zo, dat er van meerdere scholen deelnemers zijn. Hierdoor vindt er tijdens de bijeenkomsten veel uitwisseling plaats, wat een verrijkende invloed heeft op jouw werkwijze in de kleutergroep en je kijk op jonge kinderen.

Uw resultaat
Na deelname aan de training:
-
Ken je de achtergrond en uitgangspunten van Kijk!1-2
- Heb je handvatten gekregen om je observaties in de groep uit te voeren en te verwerken in de registratie van Kijk!1-2
- Ken je de waarde van de basiskenmerken en de betrokkenheid als voorwaarde om tot ontwikkeling te komen
- Weet je hoe risicofactoren een belemmerende rol kunnen spelen in de ontwikkeling en hoe je risicofactoren in beeld brengt
- Weet je hoe je de ontwikkeling van kinderen vanuit je observaties kunt registreren op de verschillende ontwikkellijnen
- Kun je de individuele rapporten en de groepsrapporten analyseren en van daar uit onderwijsbehoeften benoemen
- Heb je suggesties gekregen hoe met ouders en collega’s in gesprek te gaan over de ontwikkeling van de kinderen
- Kun je vanuit de registratie conclusies trekken voor je groeps- en themaplannen

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur.

Voor wie
Leraren groep 1 en 2 en intern begeleiders.

Data: 27 jan 2016, 9 maart 2016, 6 april 2016 en 11 mei 2016 van 13.30 tot 15.30 uur.
Locatie: Leiden

Voor meer informatie en inschrijven ga naar: http://www.onderwijsadvies.nl/diensten/dienstenoverzicht/helpmijn-collegas-werken-met-kijk!1-2/