Cursus Jonge kind voor directies - OnderwijsAdvies

De eendaagse cursus ‘Jonge kind voor directies’ van OnderwijsAdvies, is opgebouwd rondom de modules van de Opleiding Specialist jonge kind.

Het onderwijsaanbod voor groep 1-2 staat op deze dag centraal.
Wat is eigenlijk spelend leren en waarom is spelen voor kleuters zo belangrijk? Hoe ziet een beredeneerd onderwijsaanbod eruit en wat kunt u verwachten als het gaat om het observeren, plannen en registreren? Met andere woorden: hoe kun je opbrengstgericht en handelingsgericht werken en tegelijkertijd tegemoet komen aan de zone van de naaste ontwikkeling van jonge kinderen?

Een rijke en uitdagende speelleeromgeving
De onderwijsbehoeften van jonge kinderen zijn anders dan die van kinderen uit de midden- en bovenbouw. Jonge kinderen leren vooral spelend de wereld om zich heen te verkennen en te begrijpen. Door spel in een krachtige speelleeromgeving worden de sociaal-emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling gestimuleerd. Een rijke speelleeromgeving is dus van belang, maar hoe zorg je ervoor dat deze speelleeromgeving ook uitdagend is? Hoe geef je de beginnende geletterdheid en gecijferdheid hierin een plaats en wat kunt u hiervan zien als u een klas binnenkomt?

Gedegen klassenmanagement is de basis
In de groepen 1 en 2 wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling op diverse ontwikkelingsgebieden. Het is dan ook van belang dat er voldoende ruimte is om te spelen, handelend bezig te zijn en te experimenteren, maar daarnaast moet er, om een passend onderwijsaanbod te bieden ook gewerkt worden in kleine groepen. Een gedegen klassenmanagement is hiervoor de basis. Hoe ziet dat eruit in een groep 1-2, welke vaardigheden heeft de leraar daarvoor nodig? Welke elementen komen terug in een groepsplan en een themaplan? Hoe kunt u uw leraren hierin ruimte geven en ondersteunen?

Dit alles komt aan de orde op de 1-daagse cursus ‘Jonge kind voor directies’.

Voor wie
Directies en intern begeleiders (PO).

Uw resultaat
We gaan met u en elkaar in gesprek hoe kwalitatief onderwijs aan jonge kinderen op uw school optimaal tot stand kan komen en wat uw rol als directie daarin kan zijn.

Aan het eind van deze dag heeft u kennis opgedaan over:

  • De specifieke ontwikkeling van jonge kinderen
  • Hoe de ontwikkeling van kinderen in groep 1-2 gestimuleerd wordt in een krachtige speelleeromgeving
  • De specifieke leraarvaardigheden voor groep 1-2
  • Klassenmanagement in de kleutergroepen en het werken met groeps- en themaplannen


U heeft ideeën opgedaan over hoe u uw leraren kunt toerusten om de juiste keuzes te maken en hoe u hen daarbij kunt ondersteunen.

Datum en plaats:
De training vindt plaats in Hoofddorp en Zoetermeer op 29 oktober 2015 van 9.00 - 17.00 uur.

Voor meer informatie en inschrijven ga naar: http://www.onderwijsadvies.nl/diensten/dienstenoverzicht/training-directies-het-jonge-kind/