Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong - OnderwijsAdvies

De kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong uitdagen en niet afremmen
In deze training richt OnderwijsAdvies zich op de mogelijkheden om kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren, uit te dagen en te begeleiden. Uw basiskennis over (hoog)begaafdheid wordt vergroot. Aan de hand van een eigen casus leert u de onderwijsbehoeften van de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong in kaart te brengen. U maakt kennis met verschillende verrijkingsmaterialen en organisatie- en begeleidingsmogelijkheden en oefent hiermee in de praktijk. Hierbij zullen zowel de kansen als de bedreigingen die bij deze doelgroep horen worden besproken. Mede komen het ontdekkend en onderzoekend leren aan bod. Na afloop zult u zich zeker kunnen aansluiten bij het motto: “De kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong uitdagen en niet afremmen!” 

Voor wie
Leraren groep 1 en 2, onderbouwcoördinatoren, IB-er’s, begaafdenspecialisten

Uw resultaat
U bent in staat om kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong op gestructureerde wijze thematisch verrijkingsonderwijs aan te bieden. Dit verrijkingsonderwijs sluit aan bij de behoeften en bestaat bijvoorbeeld uit een beredeneerde mix van denkvragen, speelwerkbladen, denkspelen en onderzoeks- of ontwerpopdrachten.

Data en locatie
De training vindt plaats op woensdag 13 januari, 3 februari en 2 maart 2016 van 13.30 tot 16.00 uur in Gouda. 

Voor meer informatie gen aanmelding ga naar: http://www.onderwijsadvies.nl/diensten/dienstenoverzicht/kleuters-met-een-ontwikkelingsvoorsprong/