Opleiding Specialist Jonge Kind - OnderwijsAdvies

Opleiding Specialist Het Jonge Kind
De opleiding Specialist Het Jonge Kind, aangeboden door OnderwijsAdvies, is een brede opleiding, die bestaat uit 12 modules van 4 uur, rondom het onderwijs aan het jonge kind (kleuters). Hierbij is volop aandacht voor specifieke achtergrondinformatie, kennis en leerkrachtvaardigheden en actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs/VVE.
Er wordt steeds een koppeling gemaakt met de praktijk. Wij werken daarbij met verrassende invalshoeken en creatieve en/of culturele bijdragen. Als deelnemer werkt u aan uw persoonlijk ontwikkelplan (POP) middels een portfolio en praktijkopdrachten.

Voor wie
Deze opleiding is voor leraren primair onderwijs die zich willen specialiseren tot Specialist Het Jonge Kind.

Uw resultaat
Na het volgen van deze opleiding zullen deelnemers meer competent zijn, meer achtergrondkennis hebben en verbindingen kunnen maken. Dit kunnen ze toepassen in de groep 1-2 als Specialist Jonge Kind. Kinderen in de groepen 1-2 zullen hier van profiteren. De visie op het onderwijs voor het jonge kind is aangescherpt.

Wat kunt u persoonlijk en als school nog meer met de opleiding?
Na de start van de opleiding in 2012 hebben al 150 leraren een certificaat behaald! Leraren komen na de opleiding mogelijk in aanmerking voor een LB functie. De opleiding kan ook een rol spelen bij de school- en bestuursbrede profilering.

Voor meer informatie en aanmelding ga naar: http://www.onderwijsadvies.nl/diensten/dienstenoverzicht/opleiding-specialist-jonge-kind/