Spel als basis

Opbrengstgericht werken… Handelingsgericht werken… Groepsplannen…. Voor jonge kinderen is spel de basis! En ook bij spel doet de pedagogisch medewerker of leerkracht er toe. Zij volgt de ontwikkeling van het kind nauwkeurig en stemt haar ondersteuning hier op af. Doordat de professional een goed beeld heeft van de manier waarop de ontwikkeling van jonge kinderen verloopt, kan zijn de ontwikkeling spelenderwijs stimuleren.

De adviseurs van Edux Onderwijspartners helpen om de ontwikkeling van jonge kinderen goed in kaart te brengen en een passend aanbod voor de kinderen te creëren. Daarbij staan de behoeften van het jonge kind centraal. Dus geen eindeloze plannen op papier, maar een beredeneerd aanbod waarin spel voorop staat!

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrie Compen (gcompen@edux.nl) of Karlijn Brouwers (kbrouwers@edux.nl)