Leergang Versterk het Jonge Kind

De bekende Vversterk-trainingen zijn weer beschikbaar, in een nieuw jasje. Er is een nieuwe module Spel toegevoegd en een aantal modules is aangepast.

Nieuw is dat de leergang werkt volgens het concept van Virtual Action Learning (VAL), een moderne manier van opdrachten via de computer, aangevuld met bijeenkomsten op locatie. Deelnemers laten zien wat ze geleerd hebben door concrete leerproducten te produceren en feedback te geven aan elkaar. Het is leren door te doen, met op het jonge kind gerichte opdrachten, waarbij de deelnemers zelf verantwoordelijkzijn voor hun leerproces. Samen leren speelt een centrale rol.

De leergang Versterk het Jonge Kind is bestemd voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en op peuterspeelzalen.

Meer weten?