Opbrengstbewust spelen: hoe doe je dat?

Opbrengstgericht handelen en spel, kan dat samen? OCGH weet zeker van wel! Een rijke speelleeromgeving, kennis van spelontwikkeling en spelbegeleiding en een frisse blik bij de themavoorbereiding kunnen helpen bij de ontwikkeling van spel in uw groep.

Kijk voor meer informatie op de website van OCGH.