Een doorgaande lijn van de voorschool naar de vroegschool

Een doorgaande lijn van de voorschool naar de vroegschool is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en voor een goede samenwerking tussen de peuterspeelzaal/kindopvang en de basisschool. Deze training stelt je in staat om de overgang van de voorschool naar de vroegschool zo goed mogelijk te laten verlopen.

Adviseurs van Driestar onderwijsadvies hebben veel ervaring in het realiseren van een doorgaande lijn. Zij begeleiden veel voor- en vroegscholen om de doorgaande lijn vorm te geven, een efficiënte samenwerking te bevorderen en afspraken te borgen.

De training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten van de onderbouw, het management van de voorschool en het management van de basisschool.

Lees meer.