CPS Academie

Training Coachen op bewust educatief handelen in de kinderopvang, hoe doet u dat?

Investeren in jonge kinderen betekent investeren in de toekomst! Effectief werken aan voor- en vroegschoolse opvang kent drie succesfactoren:

  • - gekwalificeerde pedagogisch medewerkers/leerkrachten
  • - effectieve doelgerichte programma’s
  • - doorgaande lijn tussen kinderopvang/peuterspeelzaal en basisschool

 

CPS begeleidt kinderopvang/ peuterspeelzalen en bassischolen in de doorgaande lijn om effectief te werken aan de drie succesfactoren. Zij hebben een divers aanbod, één daarvan is: Training Coachen op bewust educatief handelen in de kinderopvang, hoe doet u dat?
Het gaat hier om het belang van doelbewust handelen en het werken aan de kwaliteit in de kinderopvang en hoe u dat het beste kunt begeleiden.

Doelgroep: pedagogisch specialisten en leidinggevenden

Alle informatie is te vinden op de website van CPS.