TINK-training: Taal- en interactievaardigheden in de Kinderopvang

TINK training taal en interactie

Wat is TINK?

TINK is een training voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Als er iets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker. Met TINK leer je hoe je die kunt verbeteren en toepassen. Daarnaast verbeter je ook je eigen taalvaardigheid. In TINK staan zes verschillende interactievaardigheden centraal. Je krijgt feedback op hoe je deze interactievaardigheden nu inzet en leert hoe je ze kunt verbeteren. Sardes ontwikkelde TINK samen met het ITTA en het Expertisecentrum Nederlands, in het kader van het programma Kwaliteitsimpuls van het ministerie van SZW, dat wordt gecoördineerd door BKK. Het ministerie van SZW heeft in december besloten TINK van Sardes en ‘Oog voor interactie’ van het NJI op te nemen in de subsidieregeling. Bij SZW kan dus subsidie aangevraagd worden voor het volgen van TINK.

Welke TINK-trainingen zijn er?

Er zijn drie verschillende TINK-trainingen:

  • Een TINK-training voor pedagogisch medewerkers.
  • Een interne TINK-trainersopleiding voor stafmedewerkers en managers van kindcentra en bemiddelingsmedewerkers van gastouderbureaus.
  • Een externe, commerciële TINK-trainersopleiding voor trainingsbureaus en zzp’ers.  

Hoe ziet de TINK-training eruit?

De TINK-training start met een intake. Daarna zijn er acht bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten staan zes interactievaardigheden centraal: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie van het kind, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van positieve interactie tussen kinderen. Ook komen vaardigheden als zelfreflectie, teamreflectie en feedback geven en ontvangen aan bod. Na iedere bijeenkomst ga je met het geleerde aan de slag op je werk. Je maakt video-opnames die we in de volgende bijeenkomst analyseren. Na de training heb je inzicht in je eigen taalniveau en de kwaliteit van je interactievaardigheden. Daarnaast ben je goed toegerust om te werken aan taal- en ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen.

De TINK-training kost € 650, - per persoon. Omdat het hier scholing betreft hoeft er geen BTW betaald te worden. Een kinderopvangorganisatie kan voor de eigen medewerkers die de training volgen dit bedrag voor 100% vergoed krijgen.

  • Voor meer informatie over de subsidieregeling klik hier.
  • Voor het aanvragen van subsidie ga naar de site van het Agentschap van SZW.
  • De TINK-training wordt uitgevoerd door verschillende aanbieders. Klik hier voor een overzicht en aanmelding.

Wil je als organisatie zelf intern de TINK-training verzorgen, kijk dan onder interne TINK-trainers-opleiding.

Hoe ziet de interne TINK-trainersopleiding eruit?

De interne TINK-trainersopleiding is bedoeld voor managers, coaches of pedagogisch specialisten in de kinderopvang of bemiddelingsmedewerkers van gastouderbureaus die als TINK-trainer hun eigen collega’s willen trainen. De trainersopleiding duurt twee dagen. Je doorloopt delen van de TINK-training: de inhoudelijke onderdelen, de werkvormen en het werken met verschillende instrumenten zoals de Kijkwijzers. Je leert via modeling, reflectie en oefening hoe je de TINK-training uitvoert. Om de training succesvol te kunnen afronden moet je beschikken over enige trainersvaardigheden en kennis van de doelgroep.

De interne TINK-trainersopleiding kost € 2.000,- per deelnemer. Ben je een manager, coach of pedagogisch specialist in de kinderopvang of bemiddelingsmedewerker van een gastouderbureau, dan kun je voor het volgen van de interne TINK-trainersopleiding subsidie aanvragen ter hoogte van 100% van dit bedrag. Klik hiervoor meer informatie. Na afloop van de training krijg je een licentie waarmee je binnen je eigen organisatie medewerkers kunt trainen. Je kunt gebruik maken van het TINK-materiaal zoals dat door Sardes ontwikkeld is.

  • Voor meer informatie over de subsidieregeling klik hier.
  • Voor het aanvragen van subsidie ga naar de site van het Agentschap van SZW.

 

De eerste data voor de TINK-trainersopleiding zijn al gepland. We zullen voorlopig interne en externe trainers gezamenlijk opleiden:

TINK-trainersopleiding 1: maandag 19 januari en maandag 2 februari, 09.00 tot 17.00 uur. TINK-trainersopleiding 2: donderdag 22 januari en donderdag 29 januari, 09.00 tot 17.00 uur.

Meld je hier aan voor de TINK trainersopleiding.

Per training hebben we op dit moment maximaal 25 plaatsen beschikbaar. Onderaan het formulier geeft je je voorkeur voor opleiding 1 of 2. Je krijgt van ons bericht indien je definitief geplaatst bent. Houd ook deze site in de gaten voor nieuwe data, die we vanaf begin januari bekend zullen maken.

Hoe ziet de externe TINK-trainersopleiding eruit?

Voor professionele trainers is er de externe TINK-trainersopleiding. Dit is een tweedaagse training, waarin je delen van de TINK-training doorloopt: de inhoudelijke onderdelen, de werkvormen en het werken met verschillende instrumenten zoals de Kijkwijzers. Je leert via modeling, reflectie en oefening hoe je de TINK-training uitvoert.

De externe TINK-trainersopleiding is bedoeld voor trainers verbonden aan een extern trainingsbureau of werkzaam als zelfstandig trainer.

Om de externe trainersopleiding succesvol te kunnen afronden moet je beschikken over enige trainersvaardigheden en kennis van de doelgroep. Daarnaast moeten trainers verbonden aan een extern trainingsbureau of zelfstandige trainers een CRKBO-registratie hebben.

De externe TINK-trainersopleiding kost € 495,- per deelnemer. Externe trainingsbureaus en zelfstandige trainers krijgen geen subsidie. Na afloop van de trainersopleiding ontvang je een licentie waarmee je de TINK-training aan pedagogisch medewerkers mag geven (die wel subsidie kunnen aanvragen). Je komt op de lijst met gecertificeerde aanbieders en deelnemers kunnen bij jou de TINK-training volgen. Je kunt gebruik maken van het TINK-materiaal zoals dat door Sardes ontwikkeld is. Voor iedere pedagogisch medewerker die zich bij jou heeft ingeschreven voor een training, draag je € 90,- af aan Sardes.

De eerste data voor de TINK-trainersopleiding zijn al gepland. We zullen voorlopig interne en externe trainers gezamenlijk opleiden.

TINK-trainersopleiding 1: maandag 19 januari en maandag 2 februari, 09.00 tot 17.00 uur. TINK-trainersopleiding 2: donderdag 22 januari en donderdag 29 januari, 09.00 tot 17.00 uur.

Meld je hier aan voor de TINK trainersopleiding.

Meld je hier aan voor de TINK-trainersopleiding. Per training hebben we op dit moment maximaal 25 plaatsen beschikbaar. Onderaan het formulier geeft je je voorkeur voor opleiding 1 of 2. Je krijgt van ons bericht indien je definitief geplaatst bent. Houd ook deze site in de gaten voor nieuwe data, die we vanaf begin januari bekend zullen maken.

Meer informatie

Lees hier het artikel in Management Kinderopvang over de BKK regeling taal- en interactievaardigheden.

Wilt u meer weten of wilt u op de hoogte gehouden worden? Vul dan het contactformulier in of neem contact op met één van onze experts.

Meer weten?