Opbrengstgericht werken met jonge kinderen

Sardes en SLO hebben de cursus ‘Opbrengstgericht werken met jonge kinderen’ ontwikkeld. Een werkwijze om het eigen handelen te verbeteren en te vernieuwen en ontwikkelingskansen van kinderen maximaal te benutten. De cursus is in 2013 weer van start gegaan bij Sardes te Utrecht. Er is een open inschrijving

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten: een startbijeenkomst over de basis van opbrengstgericht werken, twee bijeenkomsten over opbrengstgericht werken aan rekenen, twee bijeenkomsten over opbrengstgericht werken aan taal en een slotbijeenkomst over implementatie en borging. De opbrengst is nog groter als leerkrachten en pedagogisch medewerkers zich gezamenlijk inschrijven; de intern begeleider en/of pedagoog kunnen gratis deelnemen wanneer er vier of meer deelnemende leerkrachten/pedagogisch medewerkers zijn. De onderwijskundig leider/manager mag gratis deelnemen aan bijeenkomst 1 en 6.

Centraal in de cursus staat:
*  Hoe werk je cyclisch met jonge kinderen?
*  Wat kun je met observatie- en toetsgegevens?
*  Hoe stel je doelen, hoe werk je doelgericht?
*  Hoe zien de nieuwe doelen voor het jonge kind (SLO) er uit, en hoe zet je ze in?
*  Hoe zorg je voor een goede doorgaande leerlijn?

Inschrijven
Er kan gekozen worden voor een cursus van 6 bijeenkomsten op de woensdagmiddag of op de vrijdagochtend. U kunt zich individueel, per instelling of als voor- en vroegschool samen inschrijven.
Er is uiteraard ook maatwerk mogelijk. We plannen graag een cursus op uw eigen locatie, en stemmen het af op uw specifieke situatie.

 

Meer weten?