Digidreumesen

De training Digidreumesen is bedoeld voor pedagogisch medewerkers, werkzaam in de kinderopvang (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven), die werken met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. De training informeert en inspireert pedagogisch medewerkers om zelf media in te zetten in het werken met jonge kinderen (vanaf circa 2 jaar). De training bestaat uit twee delen en wordt op locatie gegeven. De training kan op één dag worden gegeven, of verspreid over twee dagen met een tussenliggende periode van maximaal 3 weken. Tijdens de training wordt regelmatig verwezen naar de website van Digidreumesen (www.digidreumes.nl). De deelnemers maken gebruik van Mijn Digidreumes om meer informatie te vinden over geschikte apps en online activiteiten met media voor te bereiden met behulp van een voorbereidingsfomulier. Daarbij worden de deelnemers (online) begeleid door een Digicoach.
Vul voor meer informatie over de training Digidreumesen het contactformulier in.

Meer weten?