Georganiseerd afkijken 2

Dit is de tweede brochure over de specialisatie ‘Het jonge kind’ op de pabo. De lezer maakt kennis met twee pabo’s: Driestar Educatief in Gouda en de Marnix Academie in Utrecht. Studenten en docenten zijn aan het woord over onder andere ouderbetrokkenheid. Verder vindt u in deze brochure interviews met Jozef Kok en met twee lectoren voor het jonge kind, professor dr. Sineke Goorhuis-Brouwer en dr. Ineke Oenema-Mostert. De brochure besluit met een samenvatting van het boek Baanbrekers en boekhouders (2012), waarin Frea Janssen-Vos terugkijkt op een halve eeuw onderwijs aan kleuters.

Klik hier om de brochure gratis te downloaden.