En nu… de ouders

Ouderbetrokkenheid is van grote invloed op de ontwikkelingskansen van kinderen. Het beleid van het ministerie van OCW is er op gericht om ouders een grotere rol te laten spelen bij het verbeteren van de leerprestaties en de schoolloopbaan van hun kinderen. Om gemeenten daarbij te ondersteunen, is een praktische handreiking gemaakt. Hiermee kunnen gemeenten direct aan de slag om de kansen van jonge kinderen te vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid. In En nu….de ouders staan diverse stappenplannen en tal van voorbeelden van hoe anderen het doen.

De handreiking is bedoeld voor beleidsmedewerkers van grote en kleine gemeenten met ouderbetrokkenheid in hun portefeuille. 

Klik hier om de handreiking gratis te downloaden.