Deskundigheidsbevordering van VVE-professionals in de ‘Niet-G37’ gemeenten

De Niet-G37 gemeenten beschikken niet over extra rijksbudget om aan vergroting van de professionaliteit van VVE-medewerkers te werken. In deze gemeenten wil men wel echter wel kwalitatief goede VVE aanbieden en de Wet OKE gebiedt gemeenten dit ook te doen. In dit rapport beschrijven we een onderzoek naar hoe de Niet-G37 gemeenten en de voorschoolse instellingen aldaar vorm geven aan professionalisering van VVE-medewerkers; nu en in de toekomst.

Het rapport is bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten en leidinggevenden van VVE-instellingen.