Toezicht op kinderopvanglocaties verbeterd

Gemeenten voeren een steeds groter deel van de verplichte controles op kinderopvanglocaties uit. Dit blijkt uit het Landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2013-2014, dat de Inspectie van het Onderwijs op 18 november publiceerde.

De Onderwijsinspectie controleert of gemeenten en de GGD’en toezicht en handhaving op kinderopvanglocaties goed uitvoeren. Hierover rapporteert zij elk jaar in het ‘Landelijk beeld gemeentelijk toezicht kinderopvang’. Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat de gemeenten het Landelijke Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) goed bijhouden en de GGD’en voeren een groter deel van de verplichte inspecties uit (92% in 2013 ten opzichte van 86% in 2012). In circa 40 procent van de bezoeken constateert de GGD een tekortkoming, waarop de gemeente geadviseerd wordt te handhaven.

In 2013 voldoet 60 procent van de bezochte locaties aan de kwaliteitseisen. Dit is ten opzichte van de eerdere jaren een stijging. De kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen is in 2013 dus verbeterd.

Bron: Inspectie van het onderwijs