Campagne 'Vaders Voor Lezen'

Onderzoek wijst uit dat kinderen die worden voorgelezen, beter scoren op school. Het bevordert de taalontwikkeling en stimuleert de fantasie. Toch leest een kwart van de ouders niet voor. In gezinnen waar wordt voorgelezen is de moeder in 65% en de vader in 8% van de gevallen degene die dit het vaakst doet. Via de voorleesservice van Vaders Voor Lezen worden alle (groot)vaders aangemoedigd om vaker een boek te pakken en voor te lezen.

Vaders Voor Lezen omvat een brede campagne waar iedereen (kinderdagverblijven, bedrijven, scholen)  aan mee kan doen! Doe je mee, dan krijg je iedere maand een digitaal voorleesverhaal, dat je thuis kunt voorlezen aan je kind(eren). Ook ontvang je maandelijks nieuwe voorleestips.

Vaders Voor Lezen is een campagne van de Leescoalitie. De Leescoalitie bestaat uit Stichting Lezen, de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB), de Vereniging Openbare Bibliotheken en Stichting Lezen & Schrijven.

Wilt u meer informatie over de campagne Vaders Voor Lezen en de Vaderweek? Kijk dan op www.vadersvoorlezen.nl