Proefschrift Katrien Helmerhorst

Op 12 november jl. is Katrien Helmerhorst aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op het proefschrift Child Care Quality in The Netherlands: From Quality Assessment to Intervention.

De educatieve vaardigheden van pedagogisch medewerkers in Nederland zijn al langere tijd niet goed genoeg voor het belangrijke werk dat zij verrichten, bijdragen aan de vroegkinderlijke ontwikkeling. Eén van de belangrijkste uitkomsten van het proefschrift is dat videofeedback op basis van het Caregiver Interaction Profile (CIP) de educatieve vaardigheden (praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en begeleiden van interacties) van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang kan verbeteren. De promotiestudie is onderdeel van het onderzoeksprogramma van het NCKO. De komende tijd gaan kinderopvangorganisaties op grote schaal aan de slag met het verbeteren van de taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers middels daartoe speciaal ontwikkelde trainingen. Hopelijk worden de opbrengsten van deze inspanningen zichtbaar in de latere metingen van het NCKO.

Sardes ontwikkelde in dit kader de training TINK. Kijk voor meer informatie op: http://www.sardes.nl/S29-TINK-training-Taal--en-interactievaardigheden-in-de-Kinderopvang.html