Discussiepaper ‘Visie op het stelsel voor het jonge kind’

IJsbrand Jepma, senior onderzoeker / adviseur bij Sardes, schreef op persoonlijke titel een discussiepaper waarin een visie op het stelsel voor het jonge kind wordt gepresenteerd. In zijn visie staat er over 10 tot 20 jaar één integraal basisstelsel voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Dit wordt gefaseerd opgebouwd. Dit ideale stelsel heeft de volgende kenmerken:

  • Het is algemeen toegankelijk, er zijn geen financiële belemmeringen voor ouders en er is geen institutionele segregatie van kinderen van ouders wel en niet werkende ouders.
  • Het staat garant voor hoogwaardige kwaliteit.
  • Het biedt kinderen brede en rijke ontwikkelingsstimulering: ontluikende taal-en rekenontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschapsvorming, ICT-ontwikkeling, psychomotorische ontwikkeling, creatieve ontwikkeling e.d.
  • Het biedt ouders de mogelijkheid om zorg en arbeid te combineren.
  • Het heeft een professionele beroepsgroep: assistenten en ‘educators’ die werken en denken op hbo-niveau.
  • Het heeft medewerkers die vallen onder één cao.
  • Het heeft één wettelijk regime.
  • Het heeft één financieringssystematiek.
  • Het heeft één toezichthouder die let op de kwaliteit.
  • Het wordt aangestuurd door één ministerie.

 

Wilt u op de discussiepaper reageren? Reacties kunnen naar ij.jepma@sardes.nl

Meer weten?