De invloed van je eigen gedrag. Verhogen van spelbetrokkenheid.

Wanneer een kind hoog of goed betrokken kan spelen, ontwikkelt het zich op een veelzijdige manier. Dit artikel beschrijft twee onderzoeken van Elly Singer en Mehrnaz Tajik waarin ze een verband hebben gevonden tussen de spelbetrokkenheid van de kinderen en het rondloopgedrag van de pedagogisch medewerker. In dit onderzoek vonden zij dat fysieke nabijheid van de pedagogisch medewerker een groot positief effect heeft op de spelbetrokkenheid; en dat korte contacten, ook als ze vriendelijk en sensitief zijn, een sterk negatief effect hebben. Wanneer een pedagogisch medewerker rondloopt kunnen de kinderen niet met een snelle blik contact maken en zich veilig en bevestigd weten. De pedagogisch medewerker is niet beschikbaar als bron van veiligheid. Als de pedagogisch medewerker rustig bij een activiteit van de kinderen zat, kwamen de kinderen wel tot spel en waren er meer gesprekjes tussen de pedagogisch medewerker en de kinderen.

Het artikel is verschenen in het novembernummer 2014 van 'De wereld van het jonge kind'. Dit nummer is te bestellen via http://www.hjk-online.nl/hjk/