Rapport pedagogische kwaliteit moet blijken

Sardes schreef in opdracht van SZW een kritisch maar opbouwend rapport over het GGD-instrument waarmee de pedagogische kwaliteit in dagopvang, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang wordt gemeten.

Klik hier voor het rapport.