Wat is goed voor kinderen?

In de krimpgebieden is veel discussie over de toekomst van (kleine) educatieve voorzieningen. Vyvoi heeft van het BSP-fonds budget gekregen voor onderzoek naar de vraag aan welke voorwaarden educatieve voorzieningen moeten voldoen om voldoende gelegenheid te bieden voor de sociale ontwikkeling van kinderen. Het rapport Wat is goed voor kinderen? bevat resultaten en aanbevelingen.

Eén van de bevindingen is dat als kinderen met minder dan 15 kinderen (combinatiegroep van 3 jaargroepen) of minder dan 10 kinderen (combinatie van 2 jaargroepen) in één klas zitten, er weinig gelegenheid is om vriendschappen op te bouwen. Scholen kunnen faciliteren dat kinderen ook na schooltijd met elkaar kunnen spelen.