Samenwerken aan kwaliteit

Naast trainingen en coaching is een belangrijk onderdeel van werken aan kwaliteit zelfreflectie en collegiale consultatie. Een belangrijk instrument ter ondersteuning hieraan zijn kijklijsten of checklijsten. Wij hebben een aantal van deze lijsten samengesteld voor het beoordelen van:

-          Vaardigheden taalstimulering
-          Vaardigheden stimuleren van executieve  functies
-          Inrichting speelleeromgeving voor taalstimulering
-          Inrichting van speelleeromgeving voor rekenstimulering

Daarnaast hebben we een suggestie gedaan voor de manier waarop u het gebruik van deze lijsten kunt inpassen in uw kwaliteitssysteem (vier stappen kwaliteit).