Resultaten intensieve verbeteraanpak VVE in Amsterdam, nauwkeurig in beeld gebracht

De Inspectie van Onderwijs spreekt zich positief uit over de Amsterdamse VVE-aanpak. Een van de succesfactoren is de Pilot KVVE (Kwaliteitsaanpak voor- en vroegschoolse educatie). De eindresultaten van dit project zijn opgetekend in de 'Rapportage eindopbrengsten Kwaliteitsaanpak voor- en vroegschoolse educatie', Gemeente Amsterdam.

De pilot is begeleid door een aantal externe partijen, waarbij Sardes het verplichte onderdeel verzorgde: de lesbijeenkomsten 'Opbrengstgericht werken met jonge kinderen'. ABC en CNA hebben de pilotlocaties gecoacht bij de uitvoering van de verbeterplannen. De inspanningen en inzet van alle betrokkenen gedurende het project is flink geweest en er zijn mooie resultaten behaald, aldus de onderzoekers van de Gemeente Amsterdam. Zo is er meer aandacht voor spel in de groepen. Daarnaast zijn er een aantal opvallende goede praktijken aanwezig, zoals een ontwikkeling van routinematig naar meer bewust handelen in de groep, een veilig en ondersteunend pedagogisch klimaat en werken met groepsplannen.

Eén aspect willen we specifiek uitlichten, er is namelijk ook gekeken naar de zogenaamde ‘Quick wins’. Voor de motivatie van deelnemers is het belangrijk dat zij ook op korte termijn successen boeken. En dat blijkt te kunnen. Voorbeelden van 'Quick wins' bij de KVVE zijn het effectief benutten van de tijd en het inrichten en benutten van een rijke leeromgeving.

Indien u opmerkingen en/of vragen heeft over het onderzoeksrapport kunt u contact opnemen met:  Monique van Opstal vve@amsterdam.nl.