Dekkend aanbod VVE: twee checklists

De afgelopen jaren zijn de ambities met betrekking tot voorschoolse educatie steeds verder toegenomen, de ambitie is dat alle gemeenten in 2015 alle doelgroepkinderen signaleren en doorverwijzen naar VVE en zij vervolgens deelnemen aan VVE.

In de wet OKE is vastgelegd welke inspanningen de gemeente moet leveren voor het bereik en aanbod van voorschoolse educatie.Geen enkele gemeente zal wat betreft de toeleiding bij nul beginnen. Wel verschillen gemeenten zeer in de invulling van hun regierol op dit thema. Deels heeft dit ook te maken met de grootte van de gemeente. Voor een gesprek met de samenwerkingspartners over de huidige inspanningen voor 100% bereik kunt u de Checklist Sluitende aanpak gebruiken. Voor het doorlichten van uw stroomschema kunt u de Checklist Samenwerkingsafspraken gebruiken.

Kijk voor meer informatie op:
http://vveschakelklassenzomerscholen.nl/taalniveau-3f/dekkend-aanbod-bereik-en-aanbod/

Meer weten?