Meisjes beter in taakoriëntatie, jongens beter in taakvermijding en sociale afhankelijkheid

Het is een uitdaging voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten om de zelfregulatie van jonge kinderen te bevorderen om gemotiveerd te raken en te blijven voor taken die schoolgerelateerde vaardigheden ontlokken die niet meteen van nut zijn. Bewust zijn van motivationele oriëntaties van jonge kinderen is daarom van belang. In de studie bevat een cross-culturele evaluatie van een motivatiemodel waarin taakoriëntatie, taakvermijding en sociale afhankelijkheid centraal staan.

Er is een Finse motivatievragenlijst gevalideerd bij 266 Nederlandse kinderen met een gemiddelde leeftijd van 63 maanden. De Finse steekproef betrof 139 kinderen met een gemiddelde leeftijd van 62 maanden. De drie motivationele oriëntaties, taakoriëntatie, taakvermijding en sociale afhankelijkheid, blijken ook te gelden voor de Nederlandse kinderen. De resultaten laten zien dat taakoriëntatie afhankelijk is van leeftijd. De oudste kinderen zijn beter in taakoriëntatie. De jongste kinderen score hoger op taakvermijding en sociale afhankelijkheid. Zowel de meisjes uit Finland als uit Nederland scoren hoger op taak oriëntatie dan de jongens. Jongens laten in beide landen vaker taakvermijding zien bij speelleerachtige taken.

De bevindingen zijn een steun voor de validiteit van de motivatievragenlijst in twee Europese landen die behoorlijk van elkaar verschillen in de inrichting van het voorschoolse stelsel. Motivationele aspecten van leren ontwikkelen zich al in de voorschoolse periode en kunnen goed worden geobserveerd door professionals die met jonge kinderen werken.

Het artikel bevat ook suggesties voor de praktijk.

Bron: Van der Aalsvoort, G.M. , Lepola, J., Overtoom, L., & Laitinen, S. (2013). Motivation of young students: a cross-cultural evaluation of a model for motivational orientations. Research Papers in Education.