BIBO onderzoek naar baby´s

Aan de Radboud Universiteit Nijmegen wordt sinds 2005 het BIBO onderzoek ´Basale Invloeden op de Baby Ontwikkeling´ uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is om meer kennis te verwerven over de ‘basale’ invloeden op de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen.

Het BIBO onderzoek heeft een speciale interesse in het hormoon ‘cortisol’. Dit is een hormoon wat door de bijnierschors wordt geproduceerd en afgegeven wordt aan de bloedbaan. In spannende situaties (bijvoorbeeld het krijgen van een inenting) is er een verhoging in het hormoon te zien. Dit hormoon hebben we nodig om efficiënt te reageren op deze spannende situaties en is dus een normale lichamelijke reactie. Cortisol kan gemeten worden in speeksel. In het BIBO onderzoek is onder andere bestudeerd of bepaalde situaties een stress reactie veroorzaken bij baby’s, en met welke factoren deze reactie samenhangt.

Een ander aandachtsgebied van het BIBO onderzoek is de invloed van stress tijdens de zwangerschap op de ontwikkeling en gezondheid van de kinderen. Daarnaast zijn we ook geïnteresseerd in het gedrag van de kinderen. Wij bestuderen onder andere welke factoren invloed hebben op het temperament en gedragsproblemen van kinderen.

Jaarlijks verschijnen er meerdere wetenschappelijke artikelen vanuit het BIBO onderzoek. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar bibo@psych.ru.nl.