Turkse ouders weinig belangstelling voor wetenschap en academische vaardigheden

Er zijn maar weinig Turkse ouders die wetenschap en academische vaardigheden belangrijk vinden voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar, zo blijkt uit een recent artikel uit Early Childhood Research Quarterly, Volume 29, Issue 2, 2014. Ouders met jongens, ouders met jongere kinderen en ouders met een hoger opleidingsniveau vinden wetenschap en academische vaardigheden belangrijker. In die zin lopen de prioriteiten van deze ouders parallel met het educatief-pedagogisch aanbod van voorschoolse voorzieningen, waar doorgaans ook weinig aandacht is voor wetenschap en academische vaardigheden.

Hoe zou dit zijn bij de Turks-Nederlandse ouders binnen de Nederlandse kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en voorscholen? En hoe verhoudt zich dat tot Marokkaans-Nederlandse, Surinaams-Nederlandse en Nederlandse ouders? Besteden onze voorschoolse voorzieningen afdoende aandacht aan wetenschap en academische vaardigheden, zodat onze jeugd straks klaar is voor de toekomst?