Drie vragen aan...over 'Ontdekkend leren'

In de rubriek ‘Drie vragen aan…’, stellen we dezelfde drie vragen aan personen die vanuit praktijk, beleid en onderzoek te maken hebben met het thema. Wat is voor hen, vanuit hun eigen achtergrond, de motivatie voor het belang van het thema? Welke successen kennen zij op dit gebied? En wat levert het op voor het jonge kind?

De drie vragen over 'ontdekkend leren' zijn gesteld aan:

Melina Fleurke - Praktijk
Melina Fleurke is docent Onderwijsdidactiek en Pedagogiek aan de Universitaire Pabo van Amsterdam en Wetenschap & Techniek-coördinator bij Stichting Sirius. Daarnaast is Melina actief bij de ontwikkeling van het Kleuterlab.

Ebelien Udenga - Beleid
Ebelien Udenga is kartrekker en manager van Basischool de Klimroos (SPOU) en peutercentrum Parkwijck (Spelenderwijs Utrecht).

Lotte Henrichs - Onderzoek
Lotte Henrichs is onderzoeker Sociale Wetenschappen bij Universiteit Utrecht. Haar expertise ligt bij de professionalisering van leerkrachten in de basisschool, kwaliteit van interacties, vroege ontwikkeling van schooltaal of 'academische taal' en W&T onderwijs in de basisschool.

Meer lezen en interessante links
Klik hier voor een overzicht met links over ontdekkend leren in de kinderopvang en op school.