Drie vragen aan...over 'wennen'

In de rubriek ‘Drie vragen aan…’, stellen we dezelfde drie vragen aan personen die vanuit praktijk, beleid en onderzoek te maken hebben met het thema. Wat is voor hen, vanuit hun eigen achtergrond, de motivatie voor het belang van het thema? Welke successen kennen zij op dit gebied? En wat levert het op voor het jonge kind?

De drie vragen over 'wennen' zijn gesteld aan:

Brigitte Boeree - Praktijk
Brigitte Boeree is kleuterjuf op de Sint Bavoschool in Haarlem. De school bevat drie kleuterklassen die nauw met elkaar samenwerken. Zij hebben de zogeheten 'open deuren' ingevoerd, waarbij kleuters mee kunnen doen met de andere klassen.

Leonie Heutz - Beleid
Leonie Heutz heeft ruim 25 jaar ervaring in de kinderopvang. Zij werkt als manager Pedagogiek en Kwaliteit bij Kinderopvang Humanitas en heeft jarenlage ervaring als hoofd kinderdagverblijf. Zij heeft in haar werk niet alleen oog voor de kinderen, maar ook voor de ouders.

Bert van Oers - Onderzoek
Bert van Oers is bijzonder hoogleraar cultuurhistorische Onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij doet onder andere onderzoek naar ontwikkelingsgericht onderwijs. Een aspect hiervan is de continuïteit binnen het onderwijs.

Meer lezen en interessante links
Klik hier voor een overzicht met links over wennen in de kinderopvang en op school.