Drie vragen aan... over 'Opvang aan asielpeuters'

In de rubriek ‘Drie vragen aan…’, stellen we dezelfde drie vragen aan personen die vanuit praktijk, beleid en onderzoek te maken hebben met het thema. Wat is voor hen, vanuit hun eigen achtergrond, de motivatie voor het belang van het thema? Welke successen kennen zij op dit gebied? En wat levert het op voor het jonge kind?

De drie vragen over 'Opvang aan asielpeuters' zijn gesteld aan:

Caja Dreuning - Praktijk
Caja Dreuning is adjunct directeur bij Kwink kinderopvang. Kwink is onderdeel van de Korein-groep. Binnen Kwink bestaat de voorziening voor asielpeuters al zo’n 10 jaar.

Miek Hehenkamp - Beleid
Miek Hehenkamp is pedagoog opvoedondersteuning en ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Ze is werkzaam bij SINN collectief als adviseur, projectleider en trainer / coach op het gebied van (jeugd)zorg, sociaal domein/ welzijn en onderwijs.  Miek heeft ervaring als adviseur/ projectleider IKC, Centrum Jeugd en Gezin, multifunctionele centra, WMO en als beleidsmedewerker onderwijs, jeugd, jeugdzorg en voorschoolse voorzieningen. Sinds 2 jaar is ze in tijdelijke dienst bij de gemeente Tytsjerksteradiel op de afdeling maatschappij en samenleving.

Paulien Muller - Onderzoek
Paulien Muller promoveerde in 2010 aan het Mensenrechteninstituut van de Universiteit Utrecht op een proefschrift naar het transnationale familieleven van Afghaanse vluchtelingen in Nederland. Sinds januari 2011 werkt Paulien bij Sardes waar zij onlangs een verkenning deed naar het ontwikkelingsgericht professioneel aanbod voor asielpeuters. Verder werkt ze mee aan de totstandkoming van een notitie van de Onderwijsraad over onderwijs aan vluchtelingenkinderen. 

Meer lezen en interessante links
Klik hier voor een overzicht met links en leestips over de opvang aan asielpeuters.