SpeelGoed en ouderbetrokkenheid

Jonge kinderen zijn geweldig goede onderzoekers. Hun natuurlijke verwondering en nieuwsgierigheid vormen het uitgangspunt van de activiteiten in het boek 'SpeelGoed – op ontdekking met je spelende kind'.

De activiteiten uit het boek zijn toepasbaar op de kinderopvang, maar ook geschikt voor ouders om thuis mee aan de slag te gaan. Ouders kunnen hun kind daarbij stimuleren om goed na te denken over wat ze ontdekken en er over te praten door het stellen van vragen.

Om ouders kennis te laten maken met de uitdagende activiteiten uit 'SpeelGoed' en de prikkelende vragen die denken en taal stimuleren, kun je gebruik maken van de speelkaarten. De speelkaarten bevatten tips voor samenspel en drie uitgewerkte activiteiten uit het SpeelGoed boek waar ouders thuis én op de opvang mee aan de slag kunnen!

Download de speelkaarten hier.

Wil je zelf een activiteit bedenken en deze opmaken als een speelkaart? Download dan een lege speelkaart hier.

Heeft u interesse in een training of workshop over 'SpeelGoed en ouderbetrokkenheid'? Klik dan hier.