Professionalisering is goed voor pedagogische kwaliteit

Pauline Slot, Paul Leseman, Josje Verhagen en Hanna Mulder concluderen dat de professionalisering van zittende pedagogisch medewerkers een sterkere invloed heeft op de pedagogische kwaliteit in voorschoolse voorzieningen dan de beroepskracht/kind-ratio, de groepsgrootte, het initieel opleidingsniveau van pedagogisch medewerkers en het gebruik van een ontwikkelingsgericht programma.

Er is dus alle reden om fors te investeren in permanent leren van personeel.

Bron: Associations between structural quality aspects and process quality in Dutch early childhood education and care settings, Early Childhood Research Quarterly, volume 33, pag. 64-76, 2015.