Vversterk in international perspective

Vversterk in international perspective is een naslagwerk van de internationale rondetafelbijeenkomst die 1 oktober 2013 bij Sardes in Utrecht heeft plaatsvonden. Centrale vraag van deze dag was waar Vversterk internationaal gezien staat en wat we van de internationale ervaringen kunnen leren voor de toekomst. De input voor deze bijeenkomst is afkomstig van onderzoekers uit zes landen (Nederland, Vlaanderen, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland en Noorwegen). Deze onderzoekers hebben ieder een landenpositie-paper geschreven en die zijn in deze publicatie samengebracht. Voorafgaand is een verslag van de bijeenkomst te lezen, met aanbevelingen voor OCW. 

Deze publicatie is bedoeld voor beleidsmakers en onderzoekers op het gebied van VVE.