vve voor dummies

VVE voor dummies geeft een inkijkje in alle zaken die van belang zijn voor VVE. Het boek beschrijft hoe de professionals in deze sector een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het boek is geschreven voor iedereen die meer wil weten over VVE. Het boek is ook interessant voor degenen die zijdelings met VVE te maken hebben, bijvoorbeeld medewerkers van welzijnsinstellingen of gemeenten.