Samen sterk!

Ouders zijn de belangrijkste personen in het leven van kinderen en spelen een doorslaggevende rol bij hun ontwikkeling. Instellingen voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang kunnen samen met de ouders de kansen voor kinderen vergroten. Deze praktische handreiking is gemaakt voor VVE-instellingen die ouderbeleid serieus nemen en daar de komende tijd mee aan de slag willen gaan. In Samen sterk! staan tal van suggesties voor activiteiten die peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunnen ondernemen om ouders te ondersteunen bij de ontwikkelingsstimulering van hun kinderen.

De handreiking is geschreven voor beleidsmedewerkers van VVE-instellingen, die verantwoordelijk zijn voor ouderbeleid.