Rapport De lerende organisatie in de kinderopvang

Deze publicatie doet verslag van de ontwikkeling van 10 kinderopvangorganisaties die in 2012 vanuit BKK hebben meegedaan aan het werken aan de lerende organisatie. Uit eerder onderzoek is gebleken dat een deel van de projecten nog niet volledig was afgerond. Daarom zijn ze opnieuw bezocht. Nu lag het accent meer op de verankering en borging van de werkwijzen en opbrengsten. De opdracht van BKK voor het vervolgonderzoek luidde als volgt: volg en beschrijf de ontwikkelingen die de kinderopvangorganisaties doormaken in hun weg naar het worden van een lerende organisatie.