Professionalisering in de VVE: effectiviteitsfactoren

Professionalisering is hèt hulpmiddel om de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers en leidsters te verhogen en daarmee de kwaliteit van de voor-en vroegschoolse educatie als geheel. In dit onderzoek worden de factoren in kaart gebracht die effect hebben op de kwaliteit en de context van de professionalisering in de VVE. Ook wordt nagegaan in hoeverre deze geïnventariseerde factoren gerealiseerd zijn in Vversterk.

Dit rapport is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de professionalisering van VVE-medewerkers.