Praten met Volle Mond

Het is bekend dat kinderen veel kunnen leren van gesprekken met volwassenen. Een voorwaarde is wel dat de gesprekken rijk aan taal en interactie zijn. Hoe kun je dat aanpakken in de dagelijkse praktijk van de kinderopvang? Op deze vraag biedt dit boek antwoord. De voorbeelden sluiten aan bij de dagelijkse activiteiten in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven: in de speelhoeken, buiten, bij het voorlezen, tijdens het verschonen van de luiers en het aantrekken van de jasjes. Bij alle voorbeelden staan woordenschatoefeningen, waarmee woorden geoefend kunnen worden die aansluiten bij de dagelijkse activiteiten, en grammaticaoefeningen. Het boek bevat ook een dvd met beeldmateriaal.

Praten met Volle Mond is ontwikkeld voor studenten en pedagogisch medewerkers die hun taalaanbod willen versterken. Opleiders kunnen het boek gebruiken voor stage opdrachten en voor oefeningen in de les.