Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar

Marije Boonstra (CEG-groep) en IJsbrand Jepma (Sardes) schreven in opdracht van BKK een boek over de lerende organisatie in de kinderopvang. ‘Lerenderwijs. Samen werken aan pedagogische kwaliteit in de kinderopvang’ is gratis te downloaden van www.pedagogischkader.nl.

Het boek is onderdeel van de serie Pedagogisch Kader, waarvan er eerder meerdere publicaties verschenen. Het ‘Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar’ is de eerste uit de serie.