Ontwikkelingsstimulerende activiteiten thuis

Ouders motiveren om thuis aan de slag te gaan met ontwikkelingsstimulerende activiteiten is misschien wel de grootste uitdaging als het gaat om ouderbetrokkenheid. Een veel gehoorde vraag is: wat kan je (nog meer) doen om ouders actief te betrekken bij de ontwikkeling van het kind? Ouders krijgen vaak een nieuwsbrief mee met tips en adviezen passend bij het thema. Maar er zijn nog veel meer andere mogelijkheden. Lees ze hier.