Lerenderwijs - Samen werken aan pedagogische kwaliteit in de kinderopvang

IJsbrand Jepma (Sardes) en Marije Boonstra (CED-Groep) hebben in opdracht van BKK Lerenderwijs - Samen werken aan pedagogische kwaliteit in de kinderopvang geschreven. Het boek gaat over het het verbeteren van de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang (kinderdagopvang, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang) met behulp van de ideeën en werkwijzen van de lerende organisatie. Alle kinderopvangorganisaties in Nederland hebben inmiddels een gratis exemplaar gekregen.

Downloaden of bestellen kan via de site van Pedagogisch Kader Kinderopvang.