Laat peuters spelen!

Samen met de MOgroep heeft Sardes een brochure geschreven waarin de unieke kwaliteiten van de peuterspeelzaal worden besproken.

Een integrale basisvoorziening voor kinderen van 2 tot 12 jaar, dat is het gemeenschappelijke
doel van de MOgroep en de Brancheorganisatie Kinderopvang, de PO-Raad en de VNG. Binnen
die basisvoorziening komt er een hoogwaardig pedagogisch en educatief stelsel voor kinderen en
ouders, onder één regie en één kwaliteitsstelsel.
Voor deze kabinetsperiode lijkt zo’n basisvoorziening nog een stap te ver. Haalbaar is hoogstwaarschijnlijk
wel het samenbrengen van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang onder dezelfde kwaliteitseisen
en deels ook dezelfde financiering (ook toeslagen voor werkende ouders in de peuterspeelzaal).
De MOgroep neemt al actief deel aan de realisatie hiervan, maar wil de waarde van peuterspeelgroepen
nog eens onderstrepen met deze notitie.

Download de brochure.