Kwaliteitsmeting laat zien waar vve staat

Het einde van de bestuursafspraken tussen de grote 37 gemeenten en het Rijk over de kwaliteit van vve komt in zicht. In maart 2013 maakten zij afspraken over het effectief benutten van vve en extra leertijd voor jonge kinderen. De betrokken gemeenten hebben het te behalen kwaliteitsniveau vastgelegd in streefcijfers. Eind 2015 moet de kwaliteit van vve op het afgesproken niveau liggen.

In Den Haag is sinds de ondertekening van de bestuursafspraken hard gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Caty Bulte, sectordirecteur peuterspeelzalen en voorschool van SCOH: "We zijn uitermate tevreden en hebben hele goede handvatten gekregen om verder te werken aan super-vve!".

Lees hier hoe SPCP en SCOH dit hebben aangepakt.

Is zo’n vve-kwaliteitsmeting ook iets voor uw gemeente of organisatie? Neem dan contact op met Paulien Muller