Kwalificatie en kwaliteit in de voorschoolse educatie.

In dit onderzoek wordt de kwaliteit van het aanbod en de uitvoering in de voorschoolse educatie in verband gebracht met de kwalificatie van de uitvoerders. In totaal zijn 30 instellingen voor voorschoolse educatie bezocht. Het onderzoek laat overeenkomsten en verschillen zien in opleiding en ervaring tussen beide typen voorschoolse educatie (peuterspeelzaalwerk en kinderopvang) en binnen beide typen voorschoolse instellingen.

Dit rapport is geschreven voor iedereen die meer wil weten over de relatie tussen kwaliteit en kwalificatie in de VVE.