Werkbeleving en kwaliteit in de kinderopvang 0-4 jaar

Hoe ervaren pedagogisch medewerkers hun werk en de rol van scholing en professionalisering daarin? Dat is de vraag achter deze bescheiden inventarisatie onder veertien pedagogisch medewerkers, die in het voorjaar van 2012 heeft plaatsgevonden. De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang heeft de afgelopen jaren volop in de belangstelling gestaan. Maar terwijl er vele onderzoeken worden gedaan naar leerkrachten en de beleving en inspiratie, ontbreken actuele gegevens over hoe dit bij pedagogisch medewerkers zit. Om een kwaliteitsverhogend aanbod te kunnen ontwikkelen, is het noodzakelijk om allereerst zicht te krijgen op de professionals die het betreft: Hoe staan zij in hun werk staan en waar lopen zij eventueel tegenaan?

Deze inventarisatie is bedoeld voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en hun managers.